q
Support / FAQ / PC-logger / Vad betyder "BOOT PROGRAM" i displayen?

Vad betyder "BOOT PROGRAM" i displayen?

För att PC-loggern ska kunna fungera så behöver den en styrprogramvara. Denna styrprogramvara lagras i loggerns RAM-minne vilket gör det möjligt att uppdatera programmet utan att behöva montera isär loggern. En logger som saknar styrprogramvara kommer att generera ett felmeddelande vid kommunikation via Easyview. Det kommer också att stå ”BOOT PROGRAM” i loggerns display om loggern är utrustad med en sådan.

De vanligaste orsakerna till att en logger förlorar styrprogramvaran är att de interna batterierna har tagit slut eller att loggern har blivit utsatt för jordströmmar. För att säkerställa att loggern alltid fungerar som den ska så bör den skickas till Intab för batteribyte var femte år. Hur du undviker jordströmmar kan du läsa om i manualen under inkopplingsanvisningar.

De olika styrprogramvarorna förs över till datorn i samband med installationen av Easyview. Dessa filer lagras i programmappen för Easyview och kallas för laddmoduler. Hur du för över lämplig laddmodul till din logger kan du se i filmerna här nedan.

EasyView 10:

 

EasyView 5.7: