q
Support / FAQ / PC-logger / Varför låser sig/beter sig min logger allmänt konstigt?

Varför låser sig/beter sig min logger allmänt konstigt?

Testa att nollställ din logger. Detta gör man genom att trycka på resetknappen (gäller PC-logger 31000-usb). 

Har man en äldre modell av PC-loggern kan detta utföras genom att tillfälligt koppla ihop hylsorna 7 och 8 i den 15 poliga
kontakten (D-SUB) som normalt är för datoranslutning.
OBS! Kortslutning mellan fel stift kan skada loggern.

Vid reset går loggern in i en primitiv arbetsmode som inte tillåter mätning: mode A. 

Vi skiljer på två arbetsmode : "mode A" och "mode B". 

Mode B är den funktionella mode som intas efter "bootning". I mode A kan man i princip bara "boota". Efter reset kommer loggers med display att ha uppmaningen "BOOT PROGRAM” i fönstret. I loggers utan display märker man detta tillstånd genom att den har svårt att kommunicera med mjukvaran: man får felmeddelanden i stil med "Fatalt fel" etc. Om det finns osäkerhet beträffande arbetsmode så ska man använda informationsmenyn för att ta reda på hur det står till.