q
Support / FAQ / Tinytag / Funktioner Tinytag / Ansluta PT100- och PT1000-givare

Ansluta PT100- och PT1000-givare

Anslut tredjepartsgivare för PT100 och PT1000

Det finns färdiga PT100 och PT1000-givare till Tinytag. Det finns även möjlighet att ansluta en tredjepartsgivare.

Anslutningen sker tillsammans med en fempinskontakt.

Ritningen beskriver anslutning av en fyratrådsgivare.

När du ska ansluta en tvåtrådig givare, använd E/1 och A/2. När du ska ansluta en tretrådig givare, använd E1, A2 och B4.

De färger som nämns ovan finns oftast på PT100 och PT1000-givare. Om dina givare har andra färger, vänligen kontakta leverantören av givaren.

Vi rekommenderar användning av tretrådsgivare, klass A. Både två- och fyrtrådsgivare kan användas men noggrannheten försämras vid användning av tvåtrådsgivare och loggern kommer inte att mäta den fjärde tråden på en fyrtrådsgivare.

Fempinskontakten passar till Tinytag Plus 2 (TGP-4104) och Tinytag View 2 (TV-4104)