q
Support / FAQ / Tinytag / Funktioner Tinytag / Blank display - Varför är displayen på min Tinytag View 2 blank?

Blank display - Varför är displayen på min Tinytag View 2 blank?

Tinytag View 2 visar enbart värden i displayen då logger mäter. Har displayen stängts av beror det på att loggern slutat mäta (detta beror på att loggern avslutat sin mätperiod eller att batteriet tagit slut).