q
Support / FAQ / Tinytag / Batteribyte Tinytag / Hur byter jag batteri/servicekit i min Tinytag?

Hur byter jag batteri/servicekit i min Tinytag?

En gång per år bör du byta servicekit i din Tinytag. Vänta inte tills batteriet tagit slut.

Se till att mätningen är stoppad och att du sparat mätningen innan du gör ingreppet. Loggern är avstängd när lysdioderna inte blinkar, eller när displayen är släckt.

1. Öppna burken: Tinytag Ultra genom att hålla ut båda de gula hakarna på en gång under tiden som du försiktigt drar ur den grå hållaren. Plus genom att skruva upp de fyra skruvarna på burken. View genom att skruva loss locket och försiktigt lyfta upp displayen. Tänk på att äldre modeller av View kan ha ömtåliga kablar inuti och att displayen är känslig för fingeravtryck. 
Filmburk (Talk) genom att avlägsna locket och trycka försiktigt på sidorna av burken. Då glider kretskortet ut enklare.
2. Avlägsna batteriet. Om det behövs kan du använda en liten skruvmejsel och bända försiktigt.

3. Kortslut polerna på batterihållaren med ett ledande föremål, t.ex ett stålgem. Skrubba lite så att polerna säkert kontaktas och kondensatorn laddas ur.

4. Sätt i det nya batteriet (enligt lilla ingjutna + och -symbolen på batterihållaren) med en bestämd rörelse så att batteripolerna endast ”kontaktas” en gång. Var noga med att endast röra vid kanterna på kretskortet. När du sätter i batteriet kommer den gröna lysdioden på din Tinytag att blinka till, sedan ska allt vara släckt. Detta gäller för nya modeller. På de äldre loggermodellerna tänds den gröna lysdioden under ett par sekunder vid batteribyte. På View blinkar displayen till snabbt.
5. Byt ut fuktpåsen mot den nya. OBS! till Tinytag Ultra RH samt Tinytag Stöt & Vibration får ingen fuktpåse användas (enda undantagen).
6. Byt O-ring i de loggers som har sådan.

7. Stäng din logger igen. På Plusloggers - dra åt skruvarna korsvis.

 

Här hittar du servicekit till Tinytag Plus/ Ultra/ Filmburk och Tinytag View.

Servicekit till Tinytag Aquatic.

Övriga batterier mm.