q
Support / FAQ / Tinytag / Batteribyte Tinytag / Hur ofta måste jag byta batteri i min Tinytag?

Hur ofta måste jag byta batteri i min Tinytag?

HUR OFTA BEHÖVER JAG BYTA BATTERI I MIN LOGGER?


Du vet väl att de flesta av Intabs loggers har batteri som behöver bytas. Vid batteribyten beställs enkelt batterier genom länkarna nedan. Här finns också rekommendationer för hur ofta batterier bör bytas.
Det kan vara smart att sända in loggers för kalibrering, genomgång och batteribyte så de är väl förberedda inför kommande mätningar.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

 

HUR OFTA BYTER MAN BATTERI I WISENSYS?


Sensorerna för Wisensys har ett batteri som kan räcka länge. För att ha marginaler och en säker rutin rekommenderar vi batteribyte varje år.

Önskar du kalibrera din logger?
Läs mer om Wisensys

 

 

HUR OFTA BYTER MAN BATTERI I PC-LOGGERN?


I PC-loggern är det uppladdningsbara ackumulatorer som bör bytas vart femte år. På så sätt bör du kunna ha en batteridrift på cirka åtta timmar.

Skicka in din logger till Intab för batteribyte. Kanske behöver du en genomgång av din logger med kalibrering samt justering.
Läs mer om PC-loggern

 

HUR OFTA BYTER MAN BATTERI I TINYTAG?


 

För Tinytag är det lämpligt med en rutin att byta batteri en gång per år (ej CO2). Sköts detta finns goda marginaler för mätningar under ett års tid. Det finns några modeller som kan behöva byta batteri lite oftare: det är loggers med display och PT100-loggers.

Tinytag Energylogger försörjs antingen via nätaggregat eller batterier. Om spolarna loggar spänning kommer enheten strömförsörjas via nätaggregatet men vid spänningsbortfall övergår den till batterier. Om den enbart loggar ström och man inte har kontakten i väggen kan den spela in i upp till 60dagar.

Tinytag Ultra2: byt 1 gång/år 
Tinytag Plus2: byt 1 gång/år
Tinytag Talk2: byt 1 gång/år
Tinytag View2: byt 1-2 gånger/år
Tinytalk i Filmburk: byt 1 gång/år
Tinytag CO2: byt 1 gång vartannat år

Kalibrerar ni er logger via Intab så byter vi batteri som standard.

Läs mer om Tinytag dataloggrar

HUR OFTA SKA LOGGERN KALIBRERAS?


Önskar du kalibrera din datalogger? Alla mätinstrument förändras med tiden.