q
Support / FAQ / Tinytag / Funktioner Tinytag / Konstiga värden - Varför får jag RH-värden under 0 och/eller över 100?

Konstiga värden - Varför får jag RH-värden under 0 och/eller över 100?

Vid mätningar utomhus eller i andra fuktiga miljöer är det stundtals mycket hög RH. Givarna får då vatten på sig, antingen genom skvätt eller kondens. Vatten kan också ha frusit fast på sensorerna. Vid dessa tillfällen kan fuktinstrument inte visa korrekta värden för relativ luftfuktighet. Det visar sig genom att loggerns värden blir uppemot 100%. Med vatten på sensorn visar Tinytag med serienummer under 613165 en felindikation på grund av vattensamlingen. Den kan då visa värden över 100% och slår till slut runt och visar låga värden.

Skydda din fuktsensor om du mäter ute. Ha även en god luftcirkulation runt alla fuktgivare som mäter vid höga RH-halter.

Vatten kan ibland innehålla kontaminerande ämnen. Kontaminerande ämnen, typ saltjoner, kan påverka noggrannheten hos fuktinstrument.

Kondens torkar av sig själv, så småningom och då bör instrumentet visa normala värden igen.

 

Vad ska jag göra?

Kryssa i rutan "Beräkna RH mellan 0 och 100%" i EasyView 10 när du tankar av din Tinytag.