q
Support / FAQ / Tinytag / Funktioner Tinytag / Larm - Vad betyder de olika larmgränserna i EasyView?

Larm - Vad betyder de olika larmgränserna i EasyView?

I EasyView kan larmgränser anges. Larmet kan gå om värden över- eller underskrids. Du kan även välja om larmet ska vara låst eller inte. Låst larm innebär att lysdioden fortsätter att blinka även då larmnivån inte längre är uppnådd. 
Låst larm fungerar som avsett då värden passerat från "icke larm" till "larmområde". Har man programmerat "låst larm över" och startar loggern i "larmområde", i till exempel 100°C när larmgränsen är på 94°C kommer larmet inte gå förrän temperaturen gått under 94°C och sedan över igen.
 

Önskar du dessutom ljudlarm eller trigga igång något kan du använda larmboxen för Tinytag.