q

Röd lysdiod Tinytag

De flesta modeller av Tinytag är försedda med en röd lysdiod. Den är en del av loggerns larmfunktion. Om lysdioden blinkar betyder det att de larmnivåer som angetts i EasyView har över- eller underskridits.

Den röda lysdioden fungerar INTE som varning för att batterinivån är låg.