q
Support / FAQ / Tinytag / Service av Tinytag / Rengör fuktgivare Tinytag

Rengör fuktgivare Tinytag

Extern temp-fuktgivareFuktsensorn på Tinytag kan försiktigt rengöras med avjoniserat vatten, ej ispropanol eller dylikt.

Lämna aldrig några elektriskt ledande rester på sensorn. Låt den torka i ett varmt och torrt utrymme efter sköljning.