q
Support / FAQ / Tinytag / Funktioner Tinytag / Röd lysdiod Co2-logger

Röd lysdiod Co2-logger

De flesta Tinytagmodeller är försedda med en röd lysdiod. Denna är en del av alarmfunktionen. Om den röda lysdioden börjar blinka på en koldioxidlogger betyder det att koldioxidhalten som satts som larmgränser har över- eller underskridits. 

Den röda lysdioden kan också indikera på att loggern inte har någon nätspänning. Kontrollera då att den är ansluten till ett vägguttag.

Den röda lysdioden är inte en indikation på att battiernivån är dålig.