q
Support / FAQ / Tinytag / Funktioner Tinytag / Termoelement - Vilken typ av termoelement ska jag använda?

Termoelement - Vilken typ av termoelement ska jag använda?

Dataloggern kan användas med fyra typer av termoelement: typ K, J, T och N. Givarna har olika egenskaper och temperaturområden, vilket gör att de passar i olika applikationer. Nedan finner du guidning för vilken typ av termoelement du bör välja.

Notera att temperaturområdena som benämns nedan är de som stöds av denna Tinytag Termoelement. Termoelement från olika återförsäljare kan ha andra temperaturområden.

Typ K (-270 till +1370°C)
Den vanligaste typen av termoelement som kan användas i de flesta applikationer. Ett stort utbud billiga prober finns på marknaden. Detta är normalt ett bra val, men sensorer av typ T kan vara att föredra vid lägre temperaturer och typ N vid högre.
Ett termoelement typ K för användning mellan -100 till +250°C medföljer denna logger.

Typ J (-210 till +1200°C)
En populär termoelementtyp som är vanlig vid mätning av temperatur i tröga material och i vakuum. Typ J-element är känsliga för oxidiering vilket gör de mindre lämpliga vid fuktiga och kalla förhållanden. Noggrannheten kan försämras permanent vid mätning över 760°C.

Typ T (-270 till +400°C)
Bra givare för mätning av låga temperaturer. Används mycket i livsmedelsindustrin på grund av sin höga noggrannhet och att den fungerar bra i fuktiga miljöer.

Typ N (-270 till +1300°C)
Ett termoelement med stort mätområde. Typ N lämpar sig bättre för mätning av höga temperaturer än typ K, på grund av att N är mer stabil och står bättre emot oxidering. Vanliga användningsområde är vid mätning av en motors avgastemperatur, smältning och övervakningar av ugnar.