q
Support / FAQ / Tinytag / Ingen kontakt med Tinytag / Varför står det "Proximity Error" i displayen på min Energy Logger?

Varför står det "Proximity Error" i displayen på min Energy Logger?

Proximity Error beror på att två eller tre av faserna påverkas av varandra. Detta beror med största sannolikhet på att spolarna ligger för nära varandra vid starttillfället.

Eftersom att loggern mäter spänning via matningsspänningen så kan det också bero på att nätsladdens kontakt behöver vändas i vägguttaget. Energy Loggern tillverkas i England där de använder vägguttag som gör det omöjligt att polvända fel men i Sverige och många andra länder kan kontakten polvändas.

Med loggerns standardinställning försöker loggern identifiera de tre faserna automatiskt genom att jämföra förskjutningen av strömmen genom respektive fas. Därför är det viktigt att placera spolarna så långt ifrån varandra som möjligt vid uppstarten. Tänk på att hålla i spolarnas kablar när du särar på dem, att hålla i själva spolen kan påverka loggern när den försöker identifiera faserna. 

När mätningen väl är startad så är det bra att ha dem så separerade som det går, men det är nu inte lika noga.

Det finns möjlighet att få upp ett diagram där man kan se hur de tre faserna förhåller sig till varandra. Du får upp detta diagrammet genom att hålla nere:

 och 

Exempel på hur diagrammet kan se ut:

 

Ser diagrammet ut som ovan är det ett tecken på att spolarna L2 och L3 ligger för nära varandra.
Så här bör diagrammet se ut: