q
Support / FAQ / IntabCloud / Daggpunkt i IntabCloud

Daggpunkt i IntabCloud

Vill du veta daggpunkten? Det är enkelt i IntabCloud.

Det du måste ha är en enhet som mäter både temperatur och relativ luftfuktighet.

Create new graph

Klicka sedan på "Add a new graph". 

Där döper du grafen till någonting under "Title" och trycker sedan på spara.

Gå sedan till filken Administrator och välj graphs and equations. I tabellen hittar du din graf. Tyck på ikonen längs till höger i tabellen och välj den temperatur och relativ luftfuktighetslogger som du vill se daggpunkten för. Du måste kryssa för både temp och fukt. Klicka sedan på save.

Gå tillbaka till fliken Graphs. Där kommer nu din nya graf ha dykt upp i rullisten. Klicka på den och du får fram både temperatur, relativ luftfuktighet och daggpunkt.