q
Support / FAQ / IntabCloud / Konfigurera larm

Konfigurera larm

Under "Alarms" kan du konfigurera och övervaka din larm. Här kan du få en överblick över alla dina larm, även om du har flera loggers.

Genom att välja logger eller sensor till vänster på skärmen kan du filtrera vilka larm som visas.

Du kan skapa ett larm genom att klicka på den sensor du vill koppla larmet till. Tryck på "Create new alarm". 

Nu öppnas en dialogruta där du kan ställa in dina larmgränser, hur du ska larmas och så vidare. Samma ruta öppnas om du trycker på "edit alarm" i larmlistan.

I listan är larmen färgkodade. När larmet är grönt betyder det att det inte utlösts, rött innebär att larmet är utlöst och orange att larmet utlösts men att larmets försening inte passerats än. 

 

Konfigurera nya eller befintliga larm

• Description: Ett beskrivande namn för larmet. Detta är den text som skickas via e-post eller SMS.
• Active: Aktiverar eller avaktiverar larmet.
• Active from - to och Active on:Bestämmer under vilka timmar och dagar larmet ska vara aktivt.
• Trigger value: Villkoret det uppmätta värdet ska uppfylla för att utlösa larm.
• Alarm delay: Hur länge din larmnivå måste ha över- eller underskridits innan du får larmet.
• Consecutive delay, Consecutive delay maximum: Tidsfördröjning på ytterligare larm vid okvitterat larm. Här ställer du också in hur många ytterligare larm som ska skickas.

New action: Fyll i mailadress och/eller mobilnummer dit larm ska skickas. Det går att lägga till flera.