q
Support / FAQ / IntabCloud / Lägg ihop sensorer för olika mätstorheter i samma graf

Lägg ihop sensorer för olika mätstorheter i samma graf

Nu finns det möjlighet att visa grafer för exempelvis både temperatur och relativ luftfuktighet i samma graf i IntabCloud.

För att göra detta måste du använda alternativet Custom graph and equations under administrationsfliken. Där kan du skapa egna grafer och på så sätt gruppera givare tillsammans i olika diagram för att få en bättre överblick.

  • Gå till Custom graph and equations på administratörsfliken för att skapa ett nytt diagram.
  • Klicka på Create new graph för att öppna dialogrutan för redigering. Konfigurera grafen och tryck på spara.
  • I nästa steg måste du definiera vilka sensorer som ska visas i grafen. För att göra det måste du skapa en ekvation. Klicka på Create new equation. En dialogruta öppnas där du kan göra dina inställningar. Vill du lägga ihop grafer för olika mätstorheter måste du skapa en ekvation för varje mätstorhet, exempelvis en för temperatur och en för RH. I ekvationen måste du välja den mätstorhet det gäller och skriva dit enhet. Gör samma för samtliga mätstorheter.
  • Det går även att göra linjär transformation. Detta gör du genom att definiera två motsvarande mätpunkter, som till exempel översätta temperatur från °C till °F eller pulser till flöde.