q
Support / FAQ / IntabCloud / Lägg in en planritning i IntabCloud

Lägg in en planritning i IntabCloud

Det är möjligt att lägga in en planritning och placera ut sensorerna på denna som de är placerade i verkligheten. Planritning uppdateras sedan med senast inkommen mätdata. Detta är värdefullt vid övervakning av till exempel en byggnad.

Hantera din planritning:
Under Administrator-fliken finns alternativet "Floor plans". Där hittar du de alternativ som är tillgängliga för dig.
Klicka på "Create floor plan" för att lägga in en ny planritning eller"Edit floor plan" för att redigera en befintlig.
Efter att ha klickat på länken för att skapa en ny planritning kommer följande dialogruta upp:

I denna ruta för du följande alternativ:

  • Title: Döp din planritning.
  • Description: Här kan du skriva in en beskrivning för din planritning.
  • Image file: Bläddra efter filen där din planritning finns. Denna bör vara i jpg eller png. Denna fil kan inte ändras senare utan att hela planritningen raderas.

Klicka på "Save" för att spara dina ändringar. När du fyllt i ovanstående information på rätt sätt kommer flera alternativ för din planritning. Du kan dra in dina sensorer på den uppladdade planritningen. När du är nöjd med placeringen av dessa trycker du på "Save".

När en eller flera sensor är tillagda på planritningen kan du ta bort dem genom att klicka i rutan "Delete sensors from the floor plan:" i botten på sidan och sedan trycka på "Save".