q
Support / FAQ / IntabCloud / Sätt gränsvärden i IntabCloud

Sätt gränsvärden i IntabCloud

Det går utmärkt att sätta gränsvärden i IntabCloud.
1. Gå in på fliken "Administrator" och klicka på "Custom graphs and equations".
2. Börja med att skapa en ny graf genom att klicka på "Create a new graph..."

 

 

3. Fyll in inställningarna du önskar.

Namnge din graf.
"Always show 0" kryssar du i om du alltid vill att värde 0 ska synas på y-axeln.
Y-axeln autoskalas automatiskt normalt. Vill du själv bestämma skalningen, fyll i max. range och min.range.
Under Max- och min. target ska du skriva in ditt övre och undre gränsvärde.
Vill du ha ett kryss på varje mätvärde väljer du "Show tick marks".
Tryck på spara.

. Klicka på "Create a new equation..." för att skapa din ekvation.

Här ska du fylla i hur din ekvation ska fungera. Vid "Description" namnger du din ekvation. Vid "Graph" väljer du sedan vilken graf ekvationen ska tillhöra.

Vid "Data type" väljer du vilken mätstorhet som ska behandlas. Vid "Unit" ska du sedan fylla i vilken enhet du vill ska visas i grafen.

Vill du göra en linjär transformation fyller du i "Input/output 1" och "Input/output 2". Tryck sedan på spara.

Din nya ekvation ligger nu under "Custom equations".
5. Klicka på "Assign sensors..." som du hittar på samma rad som din ekvation.
Här väljer du vilka sensorer som ska behandlas av ekvationen.

6. När du kryssat för de sensorer du vill använda trycker du på spara.

Nu finns din nya graf under "Graphs".