q
Support / FAQ / IntabCloud / Skapa rapporter

Skapa rapporter

Det är möjligt att skapa och automatiskt generera rapporter som skickas dagligen, vecko- eller månadsvis. Rapporten skickas till din e-post.

Du kan konfigurera rapporter under Reports på Administratörsfliken.

Vill du skapa en ny rapport trycker du påCreate new report på botten av sidan. För att redigera en rapport klickar du på Edit report.

När du har klickat på någon av länkarna öppnas en dialogruta där du kan ställa in inställningarna för rapporten.

Rapporterna genereras i PDF-format och du måste ha en PDF-läsare installerad för att kunna se dem.

 

 

Konfigurera rapporter

I dialogrutan för redigering av rapporterna kan du ställa in följande:
- Report type: Ställ in om du vill ha rapporter dagligen, veckovis och månadsvis. Rapporter kan genereras automatiskt varje dag, varje måndag eller den första varje månad. Anpassade rapporter kan bara ses manuellt.
- Report title: En beskrivande titel för rapporten.
- Report start- & end time: Används endast när Custom Report väljs.

Via kryssrutorna kan du sedan välja vad du vill ska ingå i rapporterna. Du ställer även in e-postadressen dit de automatiska rapporterna ska skickas.

Tryck på knappen Save för att spara rapporten.

 


Visa rapporter

Du kan visa rapporter utan att vänta på att de ska skickas till dig via e-post. Klicka bara på View report.

En dialogruta visas med en kalender där kan du klicka på ett datum för att generera en rapport för denna dag.