q

Kontrollerar processen med temperaturloggers

Att hålla rätt temperaturer är viktigt för att få en fungerande komposteringsprocess.

I Eden Project i Cornwall mäter man med Tinytag äggloggers för att kontrollera temperaturnivåerna.

I många fall är det enkelt att fjärrövervaka komposteringsanläggningar. I dynamiska system, där komposter rörs eller vänds, är det svårare att använda. Tinytag ägglogger är framtagen för mätningar i sådana miljöer. Vid Eden Project, är en besöksattraktion i England, som inkluderar världens största växthus, passade denna modell bra. Loggern är robust och vattentät.

På Eden Project finns 30m³ stora kompostkärl som kan rymma upp till tio ton avfall. Under högsäsong tar anläggningen hand om 2,5 ton avfall per vecka.

Det finns standarder som behöver uppnås för att en komposteringsanläggning ska bli certifierad. 

I Sverige heter den SPCR 152. I England finns PAS 100. Enligt den engelska standarden måste Eden Project registrera temperaturdata, vilket de gör med 20 inbyggda loggers. Då komposteringssystemet även är ett forskningsprojekt är det viktigt att ytterligare data samlas in för att få fördjupad information om processen. Till detta är Tinytag ägglogger perfekt.

– De loggers vi valde var tvungna att vara robusta, säger laboratoriechefen Maureen Newton och fortsätter:

– Enda vägen ut ur maskinen är genom en skruvborr så vi måste ha en logger som håller sig intakt under hela processen. Loggern måste också kunna stå emot den tuffa miljön i kärlet.

Fördelen med äggloggern jämfört med andra system är att den inte behöver vara fixerad vid en viss punkt, vilket är fallet med många andra system. Eftersom äggloggern följer med i hela processen finns möjlighet att få slumpmässig data under hela förloppet. 

Rådgivningssida Kompost Produkter för mätning i kompost

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Kompostering