Support / FAQ / EasyView 10 / Plugin-funktioner

Plugin-funktioner

Plugin

Beroende på om du Light eller Pro så finns en rad plugin-funktioner. De visas under flikar i Pluginfönstret tillsammans med datatabellen. Genom att klicka på den lilla fliken i fönster får du upp vilka plugin-funktioner du har möjlighet att visa. Vill du dölja den, aktiverar du den aktuella fliken och klickar på krysset. Du kan byta plats mellan de olika flikarna genom att ta tag i fliken du vill flytta och dra. Nedan har du någre expempel på pluginfunktioner