q

Svårigheter med energieffektivisering för kyrkor

Kravet på energieffektivisering av byggnader ökar. För kyrkor är potentialen stor, samtidigt som det finns stora svårigheter för just denna typ av byggnader. Medan besökarna ställer krav på inomhusklimatet kan inventarier skadas av felaktiga temperatur- och fuktnivåer.

I en studie gjort av Linnéuniversitetet undersöktes Vederlövs kyrka. Kyrkan, som är byggd av sten, anses vara en av Kronobergs läns mest välbevarade. Kyrkan har både ett styrsystem och fristående loggers som placerats ut.

De loggers som finns används i kyrkan är Tinytag Ultra som mäter temperatur och relativ luftfuktighet. Dessa har tillsammans med styrsystemet lästs av för att få en uppfattning av kyrkans klimat, uppbyggnad och dess inventarier.

Utbud av fukt- och temperaturloggers

Goda resultat

Resultatet visar att kyrkan i studien inte riskerar större skador i form av till exempel mögel och sprickor då fuktnivån ligger på en rimlig nivå, det vill säga mellan 35-75 procent. Vid enstaka tillfällen ligger fuktnivån på mellan 20 och 25 procent, men risken för att det ska bli några skador under de perioderna är små. Vad gäller temperaturen följer den utomhustemperaturen under sommarhalvåret, vilket innebär att den ligger på mellan 15 och 20 grader. Under vinterhalvåret värms kyrkan upp till minst 14 grader, något som vintertid kräver mer energi. Det är även då det blir mest tydligt vilka åtgärder som bör göras för att spara på energin.

Stor besparingspotential

Studien visar att potentialen för energibesparing i Vederlövs kyrka är stor. De åtgärder som presenteras i studien är installation av FTX-ventilation, tilläggsrutor i befintliga fönster och tilläggsisolering av vindsbjälklaget. Investeringen för dessa åtgärder kostar tillsammans 899 600 kronor. Besparingen beräknas bli 74 500 kWh/år, vilket leder till en återbetalningstid på ungefär tolv år.

Svenska kyrkan förfogar över ungefär 3 700 kyrkobyggnader. Det innebär att det finns en hel del att spara.

Läs hela rapporten här

Läs mer om mätning i kyrkor Produkter för mätning av luftfuktighet

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

 

Fler referenser inom Kyrkor