q

"Varje byggnad hanteras som en patient"

Björn Norman driver företaget Norman Arkitektkontor AB som främst sysslar med restaurering och byggnadsvård.

Vad har du för bakgrund?

– Jag har arbetat som privatpraktiserande arkitekt sedan 1976. Utbildade mig på KTH där jag började 1970 och vidareutbildad på KKH, Konsthögskolan, Restaureringskonst 1984-85. Jag var slottsarkitekt vid det Kungliga lustslottet Strömsholm mellan 1990-2016. Som arkitekt arbetar jag brett med uppdrag från planering till inredning och möbler även om mitt specialområde är byggnadsvård och restaurering, berättar Björn.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag hanterar varje gammal byggnad, som står inför någon form av underhåll eller en mer genomgripande restaurering, som min ”patient”. Det handlar då om att lära känna ”patienten” väl. Vad har hänt under byggnadens levnad, vilka förändringar har genomförts, vilken teknik och vilka material har använts? Det handlar också som en viktig del att få grepp om vilka ”krämpor” den bär på. Det här är en spännande del av jobbet. Varje byggnad är ett slags indiciemål där det gäller att samla fakta och göra bedömningar och det är här loggning av klimatet är en betydelsefull del.

Vad använder du för logger?

– Jag använder sedan många år Tinytags för registrering av RH samt temperatur. I arbetet med våra medeltida kyrkobyggnader siktar jag alltid på att logga ett helt år även om vi ibland gör analysen efter en kortare period. I arbetet samarbetar jag med klimatexperten Sune Häggbom från Sunda Hus Rådgivning AB. Det är han som hjälper den ”otekniska arkitekten” med bearbetningen, berättar Björn och fortsätter:

– Vi loggar klimatet inomhus i olika typer av rum i huvudvåningarna, på vinden, i källare men också på norrsidan utomhus. Resultatet av loggningarna ger oss en förståelse för hur byggnaden, ”patienten”, reagerar och anpassar sig till förändringar av utomhusklimatet. Här ser vi också tydligt hur byggnaden används. I analysen får vi dessutom fram om det tillförs vatten till byggnaden från annan fuktkälla än uteluften.

På bilden syns Mariefreds kyrka där Björn varit med och gjort en restaurering.

 

 

Fler referenser inom Kyrkor