q

Mätning för att bevara böcker

 

Att övervaka temperatur och relativ luftfuktighet är viktigt när det handlar om att bevara värdefulla föremål. Temple Bookbinders i Oxford återställer och bevarar böcker och har även en butik där sällsynta böcker säljs. För att miljöförhållandena ska bli de rätta används dataloggers. Klimatet som böckerna vistas i har direkt inverkan på nedbrytningshastigheten på materialen de är gjorda av.

Med hjälp av en Tinytag för temperatur och relativ luftfuktighet mäter företaget på olika platser i byggnaden. På så sätt kan förutsättningarna bedömas och förbättringar kan göras för att klimatet ska bli det bästa möjliga ur bevarandesynpunkt. Bland annat mäts det i förvaringsutrymmet där de mest värdefulla böckerna försvaras.

Genom att använda dataloggers är målet att minimera de plötsliga förändringarna i temperatur och relativ luftfuktighet. Papper, läder och pergament är alla hygroskopiska material. Detta innebär att de absorberar eller frigöra vatten om luftfuktigheten ändras i rummet. Ju fler gånger detta händer desto större är risken att materialet skadas. Skulle den relativa luftfuktigheten ändras är det bra om det sker gradvis snarare än plötsligt.

Clare Goulbourn som är papperskonservator har arbetat med Tinytag i några år.

– De är lätta att använda, tycker hon och fortsätter:

– Vi är ett relativt litet företag, så att installera dyr utrustning för att hålla temperatur och relativ luftfuktighet på en bra nivå är inte ett alternativ. I stället använder vi Tinytag. Med hjälp av dem kan vi göra små men viktiga förändringar, till exempel stänga dörrar eller justera vissa värmekällor.

Rådgivninssida Bevarande Produkter för mätning av luftfuktighet

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Kyrkor