q

Fjärrmäter i 50 kyrkor

Härnösands Stift har storsatsat för att minska energiåtgången och optimera klimatet i sina kyrkor. De vill både bevara inventarier, inredning och få lägre driftskostnader. Trådlösa dataloggers för temperatur och relativ luftfuktighet hjälper dem att nå sina mål.

– Det fungerar klockrent, säger Anders Mannqvist, kyrkogårds- & fastighetschef Borgsjö-Haverö Pastorat.

Anders är en eldsjäl och har för stiftets räkning utvärderat Intabs utrustning i jämförelse med andra. Han berättar att fjärrmätningen fungerar bra. Eftersom avläsningen av de trådlösa dataloggrarna är okomplicerad blir det lätthanterligt även för dem som inte är vana vid mätningar.

Varje morgon får Anders en rapport i sin mailbox som visar det senaste dygnets mätningar.

– Rapporten gör att man snabbt får en överblick, säger han.

Den som vill ha mer detaljerad information kan logga in på webben och följa mätvärden i detalj.
 

Slipper göra ingrepp i kyrkan

– Fördelen med Intabs system är att inga ingrepp eller kabeldragningar behövs för installation. De trådlösa dataloggrarna hängs på en spik eller skruv, det är allt. Ofta placeras givarna i predikstolen, berättar Anders.


"På Intab är de entusiastiska, hjälpsamma och engagerade
och då blir man det själv också."

– Genom att logga in på hemsidan kan vi direkt följa mätningarna och få intressant information. Där kan man även lägga till och ta bort givare, ställa in intervall mm. Det fungerar riktigt bra, helt komplett och väldigt enkelt. Tillförlitligheten på mätsystemen är mycket bra. Täckningen fungerar fint även i otillgängliga områden som fjällvärlden, fortsätter Anders som tycker att service är viktigt.

– På Intab är de entusiastiska, hjälpsamma och engagerade och då blir man det själv också.

Målsättningen med mätningarna är att minska energiåtgången och bidra till att bevara inventarier och inredning som kan skadas av felaktig temperatur och luftfuktighet.

Avsikten är att församlingarna på sikt ska få mer pengar över till kärnverksamheten så att kyrkorna i största möjliga utsträckning kan användas till sitt syfte. Samtidigt bidrar projekten till en ökad hushållning av jordens resurser och till minskade för miljön skadliga utsläpp."


Delar gärna kunskap

Anders Mannqvist har medverkat i reportage i TV och tidningar. Han har mätt sedan 2006 och har nu en bra bild över klimatet i sina kyrkor. Han har hjälpt omkringliggande församlingar och delar gärna med sig till den som har funderingar eller frågor.

Här kan du läsa om vad hans mätningar har lett till

Rådgivningssida Kyrkor Sortiment av temperatur och fuktloggers

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Kyrkor