Doseringskontroll i system för avloppsrening

 

Reningsverk

I system för avloppsrening och dricksvattensystem är det obligatoriskt att korrigera fysikaliska och kemiska egenskaper hos vattnet. Detta görs genom dosering av kemikalier, så som koaguleringsmedel, desinfektionsmedel och alkaliska produkter. Denna process måste ständigt övervakas.

Ett problem i många reningsverk är att avståndet mellan instrument och provpunkt är långt. Avstånden innebär mycket kabeldragningar, som i sin tur leder till signalförluster och elektriska störningar.

På grund av dessa problem använder företaget ProMinent i Brasilien produkter ur Intab Flexible System för att utföra trådlösa kontroller av systemet. I detta exempel var sex doseringspumpar placerade på 300 meters avstånd. 

Våra olika mätområden Läs mer om Intab Flexible System

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Vatten