Aquatic i vetenskapliga studier

Data över vattentemperatur är viktig för att förstå hur ekosystemet fungerar och se de långvariga konsekvenserna av till exempel växthuseffekten.

Tritonia Scientific Ltd. använder Tinytag Aquatic för att logga temperaturen under vatten.

 

Tritonia har använt loggrarna i flera år. Efter genomförda mätningar hämtar dykare upp mätinstrumenten.

Loggningen äger rum under olika tidsperioder och på olika djup beroende på vilken typ av studie det handlar om. Tritonia erbjuder nämligen sina tjänster vid olika typer av vetenskapliga forskningsprojekt. Vissa av studierna är långsiktiga mätningar, som ibland pågår så länge som under 20 år.

Läs mer om Tinytag Aquatic här.

Generera tidsserier

Blötdjuret Arctica islandica används av forskare för att generera tidsserier med hjälp av sina tillväxtringar. Tritonas temperaturdata kan användas för att matcha tillväxtringarna mot kända temperaturer för att på så sätt verifiera vattentemperaturen över tid. Ett annat användningsområde är att generera temperaturprofiler som kan jämföras mot tillväxten i haven. Detta för att kunna förutspå framtida påverka på grund av varmare vatten.

Tinytag Aquatic mäter förändringar i havstemperaturen på olika djup, vanligtvis på 10, 20 och 30 meter. Samplingsintervallet är inställt på tio eller tolv minuter. De flesta studierna har gjorts utanför Skottlands kust men kortvariga mätningar har även gjorts i tropikerna och i Polarområdena. Loggrarna placeras i par ifall en logger försvinner eller en mätning misslyckas.

Använt sedan 90-talet

Martin Sayer är Tritonias verkställande direktör och har använt Tinytags sedan mitten av 1990-talet. Då var det den enda loggerna som klarade av långvarig temperaturövervakning i vatten till en låg kostnad.

– Vi har helt enkelt fortsatt använda Tinytag på grund av dess tillförlitlighet. De är enkla att använda och är mycket motståndskraftiga mot att användas i en så utmanande miljö. De ger ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt att generera högkvalitativ temperaturdata över tid, säger han.

Läs mer om mätningar i vatten här.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Vatten