Temperaturmätning i Arktis glaciala avrinningsområde

Mäter på Arktis

I Arktis glaciala avrinningsområde används Tinytag för temperaturmätning som en del av ett forskningsprojekt kring klimatförändringar.

– Vi har använt Tinytag till miljöforskning i hela världen och de är robusta och pålitliga, säger Dr David Hannah.

Det är vattentemperaturens dynamik som studeras för att förstå effekterna klimatförändringen har på hydrologi och ekologi kring Arktis avrinningsområden. Till detta används Tinytag Aquatic.

Dr David M Hannah vid University of Birmingham är en av de ledande aktörerna inom hydroklimatologi, en vetenskaplig disciplin som syftar på att förstå sambandet mellan klimat och ytvatten. Forskning pågår i Lappland. Nu används Tinytag för mätning i floder på Svalbard - ett 63 000 kvadratkilometer stort område som till 60 procent är täckt av is.

Loggrarna är placerade precis i flodbädden och ska under smältsäsongen på sommaren och under vintern mäta vattentemperaturens dynamik. Loggrarna samplar en gång var 15:e minut. Efter mätningen tankas loggrarna av och mätdata visar temperaturvariationerna och flödesförhållanden samt den ekologiska påverkan som temperatursvängningarna leder till.

– De loggers vi använder måste tåla extrema förhållanden, både nedfrysning av floder och översvämningar. Eftersom smältsäsongen är kort är det viktigt att mätdata samlas in korrekt, säger Dr David Hannah.

Data från loggrarna tankas av med hjälp av bärbar dator på plats. Dockningsplattan, som behövs för avläsning, är praktisk och effektiv i de extremt kalla och våta förhållandena.

Behöver du också mäta i vatten?

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Vatten