Tinytag återfanns efter sju år i havet

Efter sju år till havs fastnade Ålands Landskapsregerings Tinytag i en fiskares nät. Ansvarige Kaj Ådjers tankade av loggern och kunde konstatera att den fortfarande fungerade.

– Jag har använt Tinytag sedan 2003 och de har fungerat klanderfritt, säger fiskeribiologen.

Kaj Ådjers arbetar på fiskeribyrån vid Ålands Landskapsregering. Genom mätningar i vatten är syftet att följa temperaturen i uppväxtområden för 0-1-åriga sötvattensfiskar.

En vattentät Tinytag placeras på cirka två meters djup. Under den isfria tiden mellan april och november loggar Ådjers med ett samplingsintervall på två timmar. Varje år används minst sex loggers på Åland, placerade på olika platser.

– Mina loggers har fungerar klanderfritt. Jag har aldrig förlorat någon mätserie. Under tio års tid har jag bara skickat in en logger på service, berättar han.

I april 2005 startade Kaj Ådjers en mätning utanför sitt standardprogram. En logger placerades på fem meters djup i närheten av en småbåtsfarled med målsättningen att registrera uppvällningar av kallt vatten. När loggern skulle plockas upp igen kunde den inte hittas.

– Det kanske var någon nyfiken person som lyft upp den och sedan satt tillbaka den på djupare vatten, tror Kaj.

Först i september 2012 återfanns loggern igen. Samma fiskare som placerat ut loggern sju år tidigare fick upp den i sitt nät.

– Tack vare att det var samma fiskare visste han direkt vad det handlade om, berättar Ådjers – som tankade av sina Tinytag precis som vanligt vid återfinnandet.

Det gick vägen och Kaj Ådjers fick en något annorlunda mätning att analysera.

Mätdata omfattade perioden 19 april 2005 till den 6 februari 2007. Sannolikt avbröts mätningen av att batteriet tog slut.

– I stort sett alla värden verkar troliga, avslutar Kaj – som kommer att fortsätta använda Tinytag även för sina framtida mätningar.

Rådgivningssida Vatten Produkter för mätning i vatten

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Vatten