q

Övervakning av läkemedelslager

Läkemedel är känsliga produkter. Effekten kan försämras och utgångsdatumet sluta gälla om förvaring sker vid felaktig temperatur och relativ luftfuktighet. Det är därför viktigt att dessa parametrar övervakas och dokumenteras på ett tydligt sätt.

Det finns tydliga regler för hur läkemedel ska förvaras som måste följas. Det internationella läkemedelsföretaget Sigma-tau Pharma använder MSR145WD för att övervaka temperatur och relativ luftfuktighet i sin distributionskedja för sina läkemedelsprover.

Proverna förvaras på olika platser, vanligtvis i rumstemperatur 15-25°C. Temperaturerna får aldrig över- eller underskrida dessa nivåer samtidigt som luftfuktigheten måste vara på en rimlig nivå.

Många möjligheter

Fördelen med MSR145WD är möjligheten att tanka av data direkt i mobil eller surfplatta. Loggrarna mäter med ett fritt inställt samplingsintervall och lagrar data i ett internt minne. Minnet rymmer en miljon mätvärden. Förutom att mäta temperatur och relativ luftfuktighet kan loggrarna även registrera lufttryck, ljus och acceleration/position. Data kan läsas av i displayen, eller avtankning via bluetooth till mobil eller surfplatta. Räckvidden är upp till tio meter. Data kan sedan skickas vidare upp till molntjänsten SmartCloud för avläsning av flera användare.

Sigma-tau Pharma tankar av sin data en gång i månaden. Mätvärden presenteras sedan i diagram och sparas för arkivering. På detta sätt kan företag hitta felaktiga förhållanden vid sina lagringsplatser.

Loggrarna hjälper även företaget att säkra kvaliteten på sina produkter.

Rådgivningssida Läkemedel Produkter för mätning av luftfuktighet

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Medicin