Tinytag ger viktig temperaturövervakning för läkemedelslager

Mångsidiga, kostnadseffektiva och lättanvända. Tinytag har visat sig vara den idealiska lösningen för en läkemedelsgrossist som vill övervaka kylskåp och kyllager där värdefulla farmaceutiska produkter, inklusive vacciner, lagras före distribution.

Alliance Healthcare (Distribution) Ltd. är en brittisk läkemedelsgrossist som verkar från ett antal servicecenter runt om i Storbritannien. Varje servicecenter har ingångskyl och kylrum där vacciner och läkemedel förvaras. För att säkerställa att produkterna förblir säkra och effektiva att använda, måste Alliance Healthcare följa MHRA:s riktlinjer för GDP (Good Distribution Practice) för kylda läkemedel. Detta innebär strikta temperaturkontroller under lagring och transport för att säkerställa att konstanta temperaturer upprätthålls i vart och ett av dessa lagringsutrymmen.

Använt Tinytag i många år

För att uppnå effektiv temperaturkontroll i linje med MHRA-regler har Alliance Healthcare använt Tinytag temperaturdataloggrar i flera år. Dataloggrarna övervakar kontinuerligt temperaturen var de än befinner sig, vilket ger företaget den kritiska data som behövs för att bevisa för kunder och kontrollanter att temperaturen har hållit sig konstant och att produkterna har förvarats på ett säkert sätt.

På ett av företagets servicecenter förvaras vacciner i stora walk-in-kylskåp. Dataloggrar placeras i kylen för att direkt övervaka temperaturförhållanden. Dessutom används dataloggrar i själva lagret för att bevisa att en rekommenderad omgivningstemperatur på mellan 15-25°C har upprätthållits.

Här hittar du våra Tinytags.

Daglig nedladdning

Data laddas ner från loggrarna dagligen. Dataloggrarna har även LED-larm som kan varna personalen om temperaturerna har fallit utanför intervallet, vilket gör att de kan vidta snabba åtgärder som svar på en temperaturavvikelse. Data från loggrarna gör det möjligt för personalen att identifiera hur länge acceptabla temperaturnivåer bröts och att vidta lämpliga åtgärder angående läkemedlen.

Läs mer om vår analysmjukvara EasyView.

Det utförs också temperaturkartläggning, där flera dataloggrar placeras runt en byggnad och ställs in för att registrera över en tidsperiod. Denna data laddas sedan ner och används för att rapportera om byggnadens termiska egenskaper. Personalen kan identifiera temperatur-'hotspots' i walk-in-kylskåp eller inom byggnaden (t.ex. dörröppningar som öppnas och stängs mellan skift) och åtgärder kan sedan vidtas för att kontrollera temperaturen mer effektivt på dessa platser.

När effekten av vacciner och andra läkemedel kan betyda skillnaden för om de fungerar eller inte är det viktigt att tillverkare, grossister, distributörer och vårdpersonal har temperaturdata som de kan lita på.

Mer läsning: Temperaturmätning viktigt på Apotek

Vill du ha tips och nyheter direkt i din mail. Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Fler referenser inom Medicin