Trådlös klimatövervakning i läkemedelslager

Temperaturen är viktig vid lagring av läkemedel. För höga temperaturer kan göra att läkemedel förlorar sin effekt. För att säkerställa att temperatur och fuktighet i läkemedelslager är inom ramen för EU:s krav används radiologgers. På detta sätt överförs mätdata per automatik till datorn.

Den stora läkemedelsgrossisten köper läkemedel direkt från tillverkarna. Dessa distribueras senare vidare till apotek med mera. Innan leverans till återförsäljarna förvaras läkemedlen i grossistens lager. Där förvaras bland annat vaccin och insulin som måste hållas inom temperaturområde +2 till +8°C, vilket gör temperaturövervakningen avgörande. Temperaturer mäts i kylar medan temp och fukt mäts i lagerlokaler.

Loggrarna är placerade högt upp i lagerlokalerna så ett system som automatiskt skickar mätdata krävdes. Även strömförsörjning via eluttag* var ett önskemål för att undvika batteribyten på svåråtkomliga platser. Att systemet dessutom har en inkluderad e-posttjänst gjorde att valet föll på Tinytag Radiologger.

Tinytag Radiologger skickar automatiskt mätdata från flera loggers, via en central mottagare till en dator. Detta gör att användaren slipper tanka av loggern manuellt.

* Loggern kan även strömförsörjas via batteri.

Rådgivning Läkemedel Produkter för temperaturmätning

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Medicin