Övervakar kylrum med radiologgers

I både livsmedels- och läkemedelsbranschen är temperaturen viktig. Det gäller att kylkedjan hålls intakt hela vägen. För att säkerställa detta är dataloggers och radiologgers till stor hjälp.

 

Det brittiska kyltransportföretaget Igloo Thermo-Logistics använder Tinytags under lagring och transport. Företaget börjande mäta med traditionella Tinytags för att visa för sina kunder att de håller rätt temperatur under hela transporten. För en tid sedan kompletterades det med radiologgers. Det nya systemet gör att företaget har möjlighet att se mätningarna i realtid på datorn och även få larm och temperaturnivån hamnar utanför uppsatta gränser.

– Systemet med radiologgers gör att vi kan se aktuell temperatur i våra kylrum dygnet runt överallt i världen. Det ger oss även möjlighet att ställa in larm via SMS och e-post om någon temperatur börjar avvika. Det gör att vi kan hantera eventuella problem innan de uppstår, säger VD:n Alistar Turner.

Läs mer: 5 tips för temperaturmätning av livsmedel

Enkelheten en fördel

Tinytag Radiologgers består av valfritt antal radiologgers som ansluts till en mottagare. Mottagaren är ansluten till en PC som kör en mjukvara där mätdata lagras. Radiologgrarna skapar ett så kallat mesh nätverk som tillsammans skickar data till mottagaren. Skulle någon av loggrarna förlora sin anslutning hittar de andra loggrarna i systemet en alternativ väg till mottagaren. Räckvidden mellan loggrarna är 200 meter och med sensorkablar på upp till 10 meter är placeringen flexibel.

Igloo Thermo-Logistics har bara positivt att säga om systemet.

– Enkelheten gör att kostnaderna blir låga. Vid installation konfigurerade systemet sig i stort sett självt och sedan dess har det fungerat effektivt. Loggrarna är dessutom robusta, säger Alistar Turner ooch fortsätter:

– Temperaturkontrollen är avgörande för våra kunder. Tinytag ger oss en extra försäkran om att vi uppfyller de krav som vi har på oss.

 

 

Läs mer om mätning i läkemedelsbranschen Läs mer om mätning i livmedelsbranschen

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Medicin