Suverän teknik för övervakning av läkemedelslager

Perstorp Specialty Chemicals tillverkar läkemedel för behandling av stora sårytor, som till exempel liggsår. De förstörs om de förvaras i högre temperatur än 25 grader.

– Vi använder GPRS-loggern i vårt råvaru- och färdiglager som ligger i andra änden av samhället och som därför är lite obekvämt att övervaka manuellt. Själva är vi mycket sällan där eftersom transporter till och från lagret sköts av ett fristående transportföretag, berättar Markus Björk på företaget.

– Lagret är inte ett kyllager utan en gammal produktionslokal med tjocka betongväggar där temperaturen aldrig kommer över de 25 graderna. Men eftersom vi är underställda stränga myndighetskrav på dokumentation och hantering av våra produkter måste vi kunna bevisa att våra produkter aldrig utsatts för högre temperaturer än de tillåtna, säger Markus Björk och fortsätter:

– Tidigare använde vi en termohydrograf för att hålla koll på temperaturerna, men det var en pappersrulle som måste bytas manuellt en gång i månaden och sedan lagras i ungefär tio år. Det är betydligt mycket bekvämare att utnyttja GPRS-loggern som skickar mätdatat helt automatiskt.

– Hittills har vi läst av och överfört data med de intervaller som instrumentet var förinställt på, men det behöver vi egentligen inte. Det händer inte så mycket med temperaturen under ett dygn utan jag kommer därför att ställa in överföringen på kanske en gång var fjärde timme. Det är fullt tillräckligt för våra behov.

– Jag tycker det här är en suverän teknik. Största fördelen för oss är definitivt att det är mycket bekvämare än den gamla manuella metoden, avslutar Markus Björk.

Rådgivningssida Läkemedel Produkter för temperaturmätning

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Medicin