G-kraft under sjukgymnastik

Efter att ha upptäckt att vibrationsstimuli har en positiv effekt på det neuromuskulära och neuroendroktina systemet har forskningsprojekt inom fitness och skadeprevention dykt upp. Dessa är också vanliga inom det medicinska och terapeutiska fältet.

I en pilotstudie, som utfördes vid ett schweiziskt universitet, mättes de terapeutiska effekterna av vibrationer på patienter som opererat sina knän och fått proteser. SRT Zeptor Medical stimulerar nervceller och muskler. Målet med studien var att fastställa huruvida SRT Zeptor Medical vibrationsstimuli förbättrar patienternas förmåga att gå och röra sig jämfört med vanlig sjukgymnastik utförd utan produkten. Tillsammans med vanlig sjukgymnastik skulle detta kunna betyda en möjlighet att öka effekten av postoperativ vård.

När man tränar med vibrationsstimuli använder man fotplattor som överför mekaniskta vibrationer från fötterna till huvudet. Människokroppen kan dock ta skada av för hårda vibrationer eller stötar. Därför beräknas vibrationerna mycket noga, så att de ska passa varje enskild person.

Testgruppen bestod av nio personer som hade delats in i två grupper – en med Zeptor Plus och en utan. Båda grupper slutförde ett ordinerat program som bestod av vanlig fysioterapi och övningar att utföra i hemmet. Två gånger i veckan under en period av sex veckor utförde Zeptor Plus-gruppen sina övningar med produkten istället för på ett hårt golv, som den andra gruppen gjorde. I övrigt var deras sjukgymnastik identisk. En säkerhetsåtgärd för att kontrollera att vibrationerna höll sig inom ramarna för att vara nyttiga var att använda sig av en MSR 165 datalogger. Dataloggern var då fäst vid framsidan av skenbenet, på mitten, med hjälp av ett icke elastiskt band.

Resultatet av studien visar att patienter som har opererat sina knän och fått proteser kan använda sig av SRT Zeptor Medical vibrationsplatta. Ingen av testsubjekten var tvungen att avbryta sin behandling eller hade något negativt att säga om den. De hade heller inte överansträngt sig. Det kan ändå vara av vikt att nämna att denna metod inte är helt beprövad ännu och att man bör känna efter vad ens egen kropp mår bra av.

Jämför våra olika MSR-loggers Läs mer om stöt och acceleration

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Medicin