Larm vid fallolyckor

Forskare på University of Roehampton Musculoskeletal research group har undersökt möjligheterna att använda en mobiltelefon med inbyggd accelerometer för att detektera fallolyckor. Även MSR-145 användes vid undersökningen.

Det visade sig att det finns en stor potential att i framtiden mäta acceleration i liknande applikationer - med en mobiltelefon eller med en extern accelerationslogger.

Om äldre personer ramlar kan det få stora konsekvenser. Förutom frakturer och andra skador kan personerna uppleva en stor oro under tiden de ligger skadade och inte kan tillkalla hjälp. Nu vill forskare ta hjälp av den mobila tekniken för att generera automatiska larm.

Undersökningen inleddes med att försökspersonerna utrustades med en smartphone och en MSR-logger. På så sätt kunde gränsvärden för fall ställas in. Försökspersonerna fick under en tid simulera fall och olika dagliga situationer - som att stå, sitta och svara i telefonen. Vid ett verkligt fall ska telefonen sedan skicka ett SMS och avge ett ljudlarm för att på så sätt tillkalla hjälp.

En extern datalogger är att föredra framför den inbyggda accelerometern i telefonen. Detta då accelerometern alltid måste vara fäst vid kroppen. Falska alarm skapas om telefonen tappas. Detta gör att en extern accelerometer är mer lämplig att använda. Förutom att de ovannämnda problemen avhjälps har det även visat sig att MSR-loggern har en större noggrannhet än telefonernas inbyggda accelerometrar.

Jämför de olika MSR-loggrarna

Produkter för att mäta acceleration och stöt

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Medicin