Förpackningar för livsmedel och läkemedel kontrolleras

Livsmedelstransport

Att man använder sig av bra isolerade förpackningar vid livsmedel- och läkemedelstransporter är viktigt. Inte minst med tanke på att 50 procent av vaccinen förstörs i samband med transporter. För att kontrollera att förpackningarna håller måttet utsätts de för omfattande temperaturtester som övervakas med hjälp av Tinytag.

Förpackningen Woolcool®, där isoleringen görs med fårull, har tagits fram i ett forskningsprojekt finansierat av den brittiska regeringen. Målet var att bekämpa det globala problemet med mer än 50 procent förstört vaccin i samband med transporter. Under 2012 fick The Wool Packaging Company bidrag för att ta fram en speciell version av Woolcool® för läkemedelsindustrin. Intensiva tester av olika material med hjälp av Tinytag blev nyckeln till den nya förpackningen som kan hålla temperaturområde 2-8°C under 72 timmar.

The Wool Packaging Company gör regelbundet tester för att säkerställa att temperaturkänsliga produkter håller sig inom angivna temperaturområden.

Företaget grundades av Angela Morris och tillverkar förpackningslösningar för stora och små företag. Specialiseringen är konstruktion och tillverkning av isolerade förpackningar. Företaget använder fårull som isoleringsmaterial och detta har gång på gång visat sig överträffa konstgjorda material i denna typ av applikation.

Temperaturen viktig

Tinytag TransitAll transport av kylda och frysta livsmedel ska ske under kontrollerade temperaturförhållanden, då förhöjd temperatur kan skada både produktens kvalitet och säkerhet. Detsamma gäller läkemedel. Ett exempel är insulin som kan bli overksamt om det fryser.

Tinytag Transit 2 används för att kontrollera hur förpackningarna håller temperaturen. Förutom att logga på flera ställen i förpackningen loggas även den omgivande temperaturen. Då temperaturen kan variera mellan -35°C till +35°C är det av största vikt att förpackningarna tål stora variationer.

Använt Tinytag länge

The Wool Packaging Company har använt Tinytag i flera år. Anledningen är att de är tillförlitliga och robusta.

- Tinytags har visat sig vara ovärderliga verktyg under våra intensiva FoU-program, säger Keith Spilsbury, VD på företaget.


Rådgivningssida Logistik Läs mer om att kvalitetssäkra livsmedel

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Medicin