Planeringen viktig vid mätning

Seth Bengtsson använder bland annat Energy Logger från Intab.Tryckmätning av ventilation har bevisat att aggregatet gått i onödan. Mätning av RH har visat på onormalt fukttillskott inomhus och med hjälp av koldioxidmätning har man kunnat visa att lokaler används som tänkt utifrån dess ventilationsflöde.

– Utan mätning famlar man i det okända, man vet inte hur det verkligen är, konstaterar Seth Bengtsson på Cattegatt Consult.

 

Seth, som tidigare jobbat på Sweco, arbetar bland annat med att utföra OVK, energideklarationer och energikartläggningar. Han har själv blivit förvånad över mätresultat flera gånger.

– Framförallt när jag gjorde en tryckmätning över ett ventilationsdon och fick mätningar som jag inte hade väntat mig. Jag blev även förvånad att bakgrundsmätning av CO2 visar att vi har högre nivåer utomhus i städer än vad man kan tro.

Intab kom han i kontakt med för 20 år sedan.

– Jag började med enkla loggningar av temperatur och rh. Sedan fick jag ett jätteprojekt av Halmstad kommun att logga CO2 i alla deras skolor och förskolor.

Sedan har det fortsatt. Förutom temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxid mäter Seth bland annat tryck och el.

 

Planering viktig

– Innan man börjar mäta är det viktigt att fundera ut en plan över sin mätning. Vad behöver man veta för att få ett bra underlag att utföra sitt uppdrag, tipsar Seth och slår även ett slag för att vara noggrann vid placeringen av sina loggers.

– Med fel placering kan du göra bort dig totalt. Sätt till exempel inte en temperaturlogger vid ett fönster om du ska få en representativ temperatur. Du kan heller inte placera en koldioxidlogger nära ett tilluftsdon. Man måste förstå hur olika parametrar påverkar varandra, konstaterar han.

Här kan du läsa om fyra vanliga misstag vid mätning.

 “Med fel placering av loggern
kan du göra bort dig totalt”

Gillar trådlös mätning

Idag mäter Seth med Intab Wireless System och Tinytag.

– Jag gillar Intabs produkter för att de är användarvänliga med ett program att utföra bra presentationer i. Sedan är de ofta driftsäkra och tåliga för hårda tag, säger Seth – som även gillar importmöjligheten i EasyView.

– Det är bra att det går att importera mätdata som till exempel utomhustemperaturer från SMHI. Sedan gillar jag möjligheten att utföra beräkningar utifrån olika mätresultat med hjälp av formeleditorn.

Är det någonting som han ångrar så här långt är det att han inte arbetat mer med webbaserade loggers, så som Intab Wireless System.

– När man använder dessa kan man göra förändringar i en fastighet och kan genom resultatet på webben direkt få svar på de förändringar man gjort.

 

Vad gillar du i kontakten med Intab?

– De har alltid varit otroligt vänliga och hjälpsamma. Man ger sig inte för man har hittat en lösning på ett problem man ha. De leverera också sina produkter som de har lovat.

 

Rådgivningssida Energi Produkter för energimätning

Rådgivningssida Inomhusklimat Produkter för inomhusklimat

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Inomhusklimat