Vattenkonsumtion analyseras med hjälp av pulsloggers

Vattenmätare loggas med hjälp av pulsloggers. Data används sedan för att analysera konsumtion och användarmönster.

- Ett enkelt men mycket kraftfullt sätt att tillhandahålla data för att förbättra förvaltningen av byggnader och anläggningar, säger Simon Williams som ansvarar för programmering och driftsättning.

Williams arbetar för Building Services Controls (BMS) som tillhandahåller energi- och styrlösningar för både bostäder och kommersiella fastigheter i Wales och Storbritannien. Innan installation använder företaget sig av pulsloggers för att kunna göra en korrekt dimensionering av den nya anläggningen.
Övervakningen innan installationen är nödvändig för att säkerställa att byggnaderna kan förses med tillräckligt mycket varmvatten, oavsett påverkan från externa faktorer såsom vattentryck.

Baseras på faktisk data

Ofta är det nödvändigt att analysera hur mycket vatten som används inom vissa områden, när vattnet används och vilka toppflöden som krävs. För att få fram informationen som behövs använder BMS Tinytag Puls. Detta gör att dimensioneringen kan baseras på faktisk data istället för att bygga på uppskattningar. Mätningar hjälper även till att minimera störningarna vid installation och konfiguration.

Trots att många byggnader har utrustning för energihushållning har det visat sig att användning av Tinytag är både snabbare och mer kostnadseffektivt. Med Tinytag kan man få en flexibel tidsinställning, se max- och miniminivåer med mera. Då loggrarna är batteridrivna behövs ingen onödig kabeldragning vilket innebär mindre störningar på anläggningarna.

Produkter för mätning av puls Våra olika mätområden

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Energi