El till landsbygden i Afrika

I Zambia har man i ett projekt hjälpt landsbygdsfamiljer som saknar elektricitet. Man har försett dem med blyackumulatorer som under dagen laddas med hjälp av solpaneler. Eftersom det inte finns el på annat sätt ger detta hushållen möjligheter att under begränsad tid på kvällen nyttja elektrisk belysning eller kanske titta på TV.

Mathias Gustavsson på Institutionen för globala studier vid Göteborgs Universitet har utfört en studie av hur kapaciteten i dessa ackumulatorer hade ändrats efter ett års drift under verkliga betingelser.

"Med hjälp av loggrarna kan man
dra många slutsatser"


- Vi överraskade en av de personerna som vi installerat Tinytags hos i Afrika, när vi kom tillbaka och fick veta att han varit uppe tre gånger på natten. Han var något förbryllad över denna kunskap. Med hjälp av loggrarna kan man dra många slutsatser, berättar Mathias

För att mäta driftbetingelserna och kapaciteten använde Mathias spänningsmätande loggers av typen Tinytag Plus. De användes för att mäta belastningsströmmar, uppladdningsströmmar och ackumulatorernas spänningar.

Mathias kom fram till att kapaciteten hade blivit avsevärt sämre under det år de hade varit i bruk. Han kom också fram till att kapaciteten sjönk på grund av ackumulatorerna överutnyttjades med resultat att de aldrig blev helt uppladdade efter varje användning. Därför är underhåll av ackumulatorerna parat med utbildning av och information till användarna i hur de skall hanteras nödvändigt för att få bästa möjliga ekonomi i dessa system.

Se vårt sortiment av Tinytags Rådgivningssida Energi

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Energi