Automatisk tillsyn av minikraftverk

I Finspångs sjörika kommun finns en gammal tradition med småindustrier, och många av dem utnyttjade vattenkraft från egna små kraftverk som energikälla. Ett av dessa minikraftverk drivs idag av Finspångs kommuns tekniska verk. Den energi de producerar går in i kommunens stora elnät och bidrar till att hålla nere energikostnaderna.

Problemet med minikraftverket var att det krävde daglig, manuell tillsyn. En person från Tekniska verken fick åka dit varje dag och kontrollera vattennivån samt lagertemperaturen. Den manuella tillsynen ersatts av en automatisk som larmar om något krånglar. Det innebär en betydlig kostnadsbesparing för kommunen.

Det var Sapa Industriservice AB - ett dotterföretag i Sapa-koncernen - som fick frågan om hur man skulle kunna automatisera tillsynen av kommunens minikraftverk. Lars Johansson på Sapa föreslog då en helt ny teknik som utnyttjar trådlös, automatisk överföring av information via mobiltelefonnätet med hjälp av en så kallad GPRS-logger. Informationen skickas var tionde minut till en webbserver hos företaget Intab som tillverkar GPRS-loggern. Efter inloggning kan kunderna när som helst avläsa mätvärdena i sina anläggningar. Det enda som krävs är en dator med internetanslutning.


"En fördel med GPRS-loggrarna är att man kan ansluta flera

givare till dem och mäta olika storheter samtidigt."
 

Mäter både vattennivå och lagertemperatur

- En fördel med GPRS-loggrarna är att man kan ansluta flera givare till dem och mäta olika storheter samtidigt. I vårt fall valde vi en logger med åtta givaringångar. Två av dem mäter temperaturen i varsitt lager i turbinen och en mäter nivån i vattenreservoaren ovanför kraftverket. Vi kommer också att komplettera med ytterligare en nivågivare som extra säkerhet, säger Johansson.

- Temperaturgivarnas uppgift är förstås att larma om något lager börjar gå varmt, medan nivågivaren styr start och stopp av turbinen genom att dels öppna och stänga det ledskenespjäll som släpper fram vattnet till turbinen och dels öppna och stänga dammluckorna om vattennivån skulle bli så hög att man måste släppa vatten förbi turbinen.

- Tryckgivaren arbetar med två toleransvärden. Dels ett snävare värde som styr när vatten till turbinen skall släppas på eller stängas av. Den informationen stannar i ett styrrelä på platsen och går inte vidare tilll GPRS-loggern. Dessutom finns larmvärden som går vidare till loggern och larmar om vattennivån skulle bli för hög eller för låg, fortsätter Johansson.


Just nu planerar man att bygga ut larmfunktionen så att larmet även skickas som SMS-meddelande till en mobiltelefon hos Tekniska verkens larmcentral.

- Det kommer att öka säkerheten ytterligare och minska risken för skador på grund av för låga eller höga vattennivåer i systemet.


Utnyttjar ny teknik

- Den trådlösa GPRS-loggern har blivit möjlig tack vare GSM-tekniken. Det är samma teknik som mobiltelefonerna med kamera utnyttjar för att skicka bilder som vi använder för att skicka mätvärden via mobiltelefonnätet, förklarar Jan Arnfjorden på företaget Intab som har utvecklat GPRS-loggern.

- Det går att koppla in upp till 16 givare till en GPRS-logger. Förutom temperatur och tryck, som man mäter på minikraftverket i Finspång, kan loggern även registrera parametrar som luftfuktighet, CO2 och spänning, avslutar Jan Arnfjorden.

Se våra GPRS-loggers Rådgivningssida Vatten

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Energi