Support / FAQ / EasyView 11 / Grundläggande information om EasyView

Grundläggande information om EasyView

 

Infotabellens nyckeltal
Talen som presenteras i infotabellen baseras på tidsavsnittet som syns i tidsdiagrammet. Rubrikerna som min, max, medel mm beräknas alltså utifrån datan du ser i tidsdiagrammet och bör förändras om du zoomar in eller ut.

 

Datasäkerhet i EasyView
EasyView medger inte att en gång inhämtade rådata ändras av operatören.
I Informationstabellen kan man aktivera kolumner vars information kan säkerställa mätvärdenas integritet genom att ange källa och eventuell efterbehandling.
Här ser man information om värdenas ursprung och huruvida de har bearbetats.

 

"Typ" kan ha följande information:

  • Med för medelvärde av flera samplingar vid datareduktion i logger.
  • Min för det minsta värdet vid datareduktion i logger.
  • Max för det största av flera värden vid datareduktion i logger.
  • Fml för beräknade värden.

”Datakälla” kan ange:

  • Loggertyp t.ex. Tinytag
  • IMP för importerade värden
  • EZV för av EasyView beräknade värden

”Serienummer” anger i förkommande fall loggerns serienummer.

”Transform” anger de två punkter som används för att linjärtransformera en signals värden. Är ingen transformation utförd så står det N/A