q
Support / FAQ / Kalibrering och service / Kontrollera noggrannheten för din Tinytag

FAQ

Kontrollera avvikelsen för din Tinytag

Det bästa sättet att kontrollera avvikelsen på är att skicka in din logger för kalibrering. Du får då ett intyg för hur din logger mäter. Ibland kan det dock vara intressant att kontrollera loggern mellan kalibreringarna. Det finns några sätt som vi rekommenderar.

Våra loggrar ska mäta enligt specifikationen på hemsidan. Vi rekommenderar kalibrering av Tinytag temperatur en gång per år och Tinytag relativ luftfuktighet bör kalibreras var sjätte månad. Över tid drar sig sensorerna.

Över tid kan sensorer generellt dra sig något. Hur mycket beror på hur de hanteras, miljön de vistats i och vad det är för typ av givare.

Tinytag temperatur

Tinytag Temperaturloggers drar sig generellt så lite att det inte kommer ha någon märkbar effekt (så länge inte sensorn är skadad). Om man vill kontrollera att en temperaturlogger med extern givare mäter rätt, testa att byta givare och se om du får samma resultat. 

Tinytag RH

På grund av konstruktionen har RH-sensorer generellt en större naturlig drift. Därför är det viktigt att kalibrera dessa oftare. Sensorerna sitter ju också utanpå loggrarna vilket gör att de lättare kontamineras av damm eller kemikalier i dess omgivning.

Skicka in den till Intab så ombesörjer vi sensorbyten och justeringar utifrån loggerns behov.

 

 

 


Testmetod för Tinytag med extern temperaturgivare

Logger med temperaturgivare kan kontrolleras genom ispunkt-test eller genom test i en hink med vatten.

Ispunkt-test

Fördelen med detta test är att materialet givaren testas emot har en känd temperatur (0°C).

Ispunkt-test

Gör såhär:

 • Fyll en isolerad behållare i lämplig storlek med is, gärna krossad.
 • Fyll med demineraliserat vatten (eller rent kranvatten) så att isen täcks. Låt stå så i fem minuter för stabilisering. Rör om.
 • Lägg i givare, se till att den inte rör sidor eller botten av behållaren. Givaren ska vara nedsänkt till minst två tredjedelar (av manteln).
 • Lämna givare i isen i fem minuter för stabilisering. Rör om i vattnet då och då.
 • Använd mulitmeterfunktionen i EasyView för att se mätvärden i realtid. Loggerns värden bör ligga nära 0°C. Du ska även ta mätosäkerheten som står angiven på hemsidan i beaktande.

Hink-test

Om du inte har möjlighet att göra enligt testet ovan går det att utföra testet i en hink med vatten. Vattnet måste ha stabiliserats under en period innan. Eftersom vattnets exakta temperatur kommer att vara okänd används denna metod för att kontrollmäta en rad mätinstrument emot varandra.

 • Fyll en hink med demineraliserat vatten (eller rent kranvatten) och lämna över natten.
 • Anslut givarna som ska testas till dataloggers och starta en mätning med samplingsintervall på en sekund.
 • Sänk ned givarna i hinken och försäkra dig om att minst tre fjärdedelar av manteln är täckt med vatten. Givarna får inte vidröra sidor och botten.
 • Lämna givaren i vattnet för stabilisering under fem minuter.
 • Tanka av loggrarna i EasyView och jämför mätningarna. Öppna flera mätningar i samma fönster genom att trycka på öppna och markera mätningarna genom att hålla nere Ctrl. Tryck sedan öppna och välj vid sann tid.

För båda testmetoderna är det viktigt att tänka på:

 • Lämna instrumenten i tillräckligt länge så att de hinner stabilisera sig.
 • Försäkra dig om att tillräckligt mycket av givarna är täckta för att mätningen ska bli riktig.
 • Lämna givarna för att stabilisera sig efter det att de täckts med vatten/is.
 • Kontrollera IP-klassen så att givaren tål nedsänkning.

 

Vattentäta loggers med intern temperaturgivare

Vissa av våra loggers är vattentäta, exempelvis Aquatic 2 och Splash 2 och några av våra Plus 2-modeller. Det går bra att sänka ned dessa modeller enligt ovan för jämförande test.

När loggrarna med interna givare testas är det viktigt att de är helt nedsänkta och de kommer att behöva längre tid för att stabilisera sig. Minst en timme gäller för Plus och Aquatic medan Splash behöver minst en halvtimme.

Testmetod för icke-vattentäta loggers och RH-loggers

Tinytags som inte är vattentäta (till exempel Tinytag Ultra, filmburk och Transit, liksom alla som mäter relativ luftfuktighet) kan inte sänkas ned i vätska för test. För dessa modeller är det bäst att testa enligt följande:

 • Starta en mätning med ett samplingsintervall på en minut.
 • Placera loggrarna i en låda, helst i plast då den kan förslutas bäst. Det går annars bra med en skokartong eller liknande.
 • Placeras lådan skyddad från drag, direkt solljus eller annan värmekälla och låt ligga över natten.
 • Tanka av loggrarna och jämför mätningarna. Efter att ha kombinerat mätningarna i samma graf (markera fler med hjälp av Ctrl), zooma in på en period i slutet av mätningen där mätvärdena är stabila. Det inzoomade området bör innehålla i tid cirka 30 mätvärden. Titta i info-tabellen och jämför medelvärdet från varje logger.

Resultat

Om en temperaturlogger mäter felaktigt framkommer detta oftast i jämförelse mot andra loggers eftersom drift hos temperaturloggers är ovanligt.

Att kontrollera RH-logger är svårare. Om alla de testade loggrarna mäter inom 6% RH är det god chans att loggrarna inte drivit nämnvärt. En spridning med 10-15% eller mer tyder förmodligen på problem med någon av loggrarna. Vid dessa tillfällen är det idé att lämna in någon eller några av loggrarna för kalibrering.

Är du det minsta tveksam eller har funderingar och frågor är du välkommen att kontakta oss eller skicka in loggern så hjälper vi till.

 

Läs mer: Mäta utomhus, vilken IP-klass behöver loggern ha?