Support / FAQ / EasyView 11 / Infotabellen (byt färger & namn samt välj rubriker & kanaler)

Infotabellen (byt färger & namn samt välj rubriker & kanaler)

Byta färg och namn

Dubbelklicka på namnet på kanalen du vill byta namn på. Skriv det nya namnet och tryck Enter. För att byta färg så dubbelklickar du på färgrutan som representerar den kanalen du vill byta färg på. 

 

Visa eller dölja kanaler

För att välja vilka kanaler som ska visas dubbelklickar du i infotabellen längst ute till vänster som på bilden nedan.

Sedan öppnas en dialogruta (bilden till höger) där du kan välja vilka kanaler som ska vara synliga och dolda. 

De här inställningarna gäller den aktiva fliken. Hur man skapar fler ser du längre ned på sidan.

 

Välja synliga rubriker

För att välja vilka rubriker som ska synas i infotabellen dubbelklickar du på en rubrik enligt bilden nedan. 

Då öppnas en dialogruta (se bild till höger) där du anpassar vilken information du vill visa i infotabellen.

Precis som tidigare gäller de här inställningarna den aktiva fliken. 

 

Sortera infotabbellen efter rubrik

Om du vill sortera infotabllen efter en kolumn klickar du med vänster musknapp på den kolumnrubriken. Medan knappen är nedtryckt drar du antingen musen nedåt för att sortera med lägst värdet från toppen. Drar du musen uppåt så sorterar EasyView med största värdet högst upp. 

I exemplet ovan har vi alltså klickat på rubriken Minimum och dragit musen nedåt för att börja med lägsta värdet i sorteringen.

 

Lägg till sektion

Du kan lägga till sektioner i infotabellen för att få mer överblick. Om du lägger till en sektion kommer första hälften av kanalerna visas i sektionen till vänster och resten i sektionen till höger. Som standard skapas den nya sektionen med samma rubriker som den första men du kan anpassa rubrikerna om du vill.

 

Skapa egna rubriker

I formeleditorn kan du med hjälp av formler skapa egna rubriker som använder tidsdiagrammets värden och utför de beräkningar du definierat i formeln. Formeln använder nyckelordet KEYVAL och ett exempel är:

KEYVAL Cursordiff = CURSOR1 - CURSOR2

Nu kommer en ny rubrik som heter Cursordiff kunna väljas i listan kolumner. Värdet som visas är differensen från markör 1 - markör 2 och kommer räknas om varje gång du flyttar på någon av markörerna.

 

Läs mer om formler i dess hjälpavsnitt.