Support / FAQ / EasyView 11 / Vad är nytt i EasyView 11

Vad är nytt i EasyView 11

 

Rapportläge

I det nya rapportläget i EasyView 11 kan du hämta diagram från olika flikar och blanda dem med vanliga bilder och ren text. Du kan också läsa in infotabell, varaktighetsdiagram mm. Spara utseendet som en mall och skriv ut rapporten eller spara den som en PDF. 

 
Processmonitor

Är omgjord från grunden och är mycket mer stabil än föregångaren. Om du vill kan du placera fönstret utanför EasyView, ex på en annan skärm. Du kan rita ut komponenter som presenterar mätvärden antingen i text eller i analoga mätare. Blanda mätvärden med bilder och text för att kunna förenkla övervakningen av en process i realtid eller förenkla visualiseringen av en process genom att dela upp invärden och utvärden kombinerat med grafik. Genom att låta processmonitorn hämta mätvärden från markörer kan du enkelt visualisera valda ögonblick under processen. 

 
Multistart

Nu kan EasyView hantera flera loggers samtidigt. Du kan dessutom blanda inställningar och modeller! Be EasyView stoppa, tömma och starta ett stort antal loggers med några få knapptryckningar. Sedan kopplar du bara in dina Tinytags en och en och låter EasyView göra jobbet. 

 
Kors och diagramnyckel

Ett kors följer muspekaren i tidsdiagrammet och en nyckel som visar tidpunkt samt namn, värde och enhet för aktiva kanaler. 

 
Highlighta kurvor 

Peka på en Y-axel så kommer graferna med den enheten lyftas fram i diagramfönstret. Pekar du på en kanal i infotabellen så kommer den grafen lyftas fram. 

 
Zooma med musens scrollhjul och stega

Placera muspekaren till området du vill zooma kring och använd scrollhjulet för att zooma in eller ut. Du kan också stega dig fram med piltangenterna. Uppåt/nedåt för Y-led och vänster/höger för X-led.

 
Sortera infotabellen

Klicka på en kolumrubrik och dra uppåt eller nedåt för att sortera infotabellen efter den kolumnen antingen stigande eller fallande. 

 
Realtidsexport

Nu finns möjligheten att exportera datan som kommer in under en onlinemätning till en textfil som tredjepartssystem kan ta del av. 

 
Öppna Fieldloggerfiler

Nu kan du öppna filer från Fieldloggern direkt i EasyView. Töm Fieldloggern genom att stoppa in ett USB-minne, koppla sedan in det i datorn och dubbelklicka på filen så öppnas den i EasyView.